top of page

          Vår miljöpolicy

 

Vi skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

· Vi skall välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning, där så är möjligt.

· Vi skall ta hand om och underhålla kunds produkt för att säkerställa lång livslängd och funktion.

· Vi ska sträva efter att öka livslängd på kunds produkt genom att tillhandahålla god tillgänglighet på service.

· Vi skall välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt så långt det är möjligt, till exempel effektivisera våra transporter till och från etableringsplats och planera inköp.

· Vi skall källsortera vårt avfall och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.

· Vi skall minska användningen av kemikalier med negativ miljöpåverkan så långt det är möjligt.

· Vi skall öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunder i syfte att skydda miljön.

· Vi skall identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

bottom of page